Image

Folklórny súbor BORIEVKA

Kontakt: Krosnianska 53, 04022 Košice
e-mail: info@fsborievka.sk
web: www.fsborievka.sk 

 • Začiatky folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty Vysokej vojenskej leteckej školy SNP. Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 1200 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí, a v jeho radoch sa vystriedalo vyše 700 mladých ľudí. Dnešný kolektív má viac ako 50 členov.

Folklórny súbor EKONÓM

Kontakt: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
e-mail: konecna.lenka@gmail.com 
web: www.fsekonom.sk 

 • História folklórneho súboru Ekonóm sa začala písať v máji 1969 pri vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tvoria ho študenti bratislavských stredných a vysokých škôl prichádzajúci z rozmanitých regiónov. Práve pestrosť a rôznorodosť členskej základne sa stala i základnou črtou tvorby súboru. Tanečný, hudobný a spevný repertoár čerpá z rôznych regiónov Slovenska. Práve snaha o tvorbu vychádzajúcu z pôvodných folklórnych prejavov Slovenska je typická pre posledné obdobie činnosti súboru.

Folklórny súbor GYMNIK

Kontakt: Nábr. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
e-mail: gymnik@fsport.uniba.sk  
web: www.gymnik.sk 

 • Folklórny súbor Gymnik vznikol v roku 1964 pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Špecifikum súboru vyplýva z tradície prirodzených daností poslucháčov FTVŠ – šikovnosti, obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj hravosti a humoru. V repertoári súboru sú tance a tanečné bloky z mnohých regiónov Slovenska. Choreografie sa vyznačujú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia so snahou o minimálnu štylizáciu.

Folklórny súbor HORNÁD

Kontakt: Húskova 5, 040 23 Košice
e-mail: fshornad@fshornad.com  
web: www.fshornad.com 

 • Folklórny súbor Hornád je ľudovo-umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadane nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia. Súbor začal písať svoju históriu v roku 1963, vtedy ešte ako Folklórny súbor Stavbár, neskôr Dargov, a od roku 1992 ako Folklórny súbor Hornád. Začiatkom nového milénia sa Hornád aktívne zapojil do nového folklórneho hnutia na Slovensku, ktorého cieľom bolo obnoviť tradičnú a autentickú interpretáciu ľudových piesní a tancov a zaradil sa tak medzi progresívne slovenské folklórne súbory.

Folklórny súbor MLADOSŤ

Kontakt: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: martinurban72@gmail.com 
web: www.ufsmladost.sk 

 • Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela. Mladosť bola založená v roku 1961 pod názvom Pedagóg, premenovala sa po desiatich rokoch. V súčasnosti funguje na dvoch platformách - scénickej folkloristickej a edukačno-metodickej. V scénickej, teda repertoárovej rovine sa odráža pestrosť regiónov, z ktorých prichádzajú študenti, participujúcich v troch základných zložkách. Tanečný súbor, spevácka skupina a ľudová hudba. Uplatňujú sa aj v edukačnej platforme, v predmetoch folklórny tanec, ľudový spev a ľudová hudba, ktoré sú priamo previazané s repertoárom, ale aj s nescénickou činnosťou Mladosti. 

Folklórny súbor POĽANA

Kontakt: Masarykova 24, 960 53 Zvolen
e-mail: gejdosp@tuzvo.sk 
web: www.fspolana.sk 

 • Folklórny súbor Poľana pracuje pri Technickej univerzite vo Zvolene od roku 1956. Jeho členmi sú mladí ľudia, prevažne študenti a zamestnanci univerzity, ako aj mládež zo Zvolena a okolia, pre ktorých sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou. V súčasnosti má súbor okolo 50 členov. Program súboru je zostavený z tancov a piesní z regiónu Podpoľania (Detva, Čerín, Hrochoť,...), Horehronia (Šumiac, Pohorelá) a Čierneho Balogu, pričom obe spevácke zložky, ako aj hudobná majú v repertoári piesne z celého Slovenska. V programe nechýbajú ani inštrumentálne nástroje ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, heligónka a drumbľa.

Folklórny súbor PONITRAN

Kontakt: Dražovská cesta 2, 949 74
e-mail: fsponitran@gmail.com 

 • Repertoár súboru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je zameraný na hudbu, tance, spevy a zvyky regiónu Požitavia, Podunajska, Ponitria, Tekova, Hontu a zameriava sa aj na gajdošskú tradíciu z okolia Nitry a Pohronského Inovca. Počas jeho pôsobnosti vzniklo v súbore mnoho kvalitných choreografií a programov Súbor pravidelne spolupracoval so Slovenským rozhlasom a televíziou, jeho členovia účinkovali v niekoľkých predstaveniach DAB v Nitre. Počas svojho fungovania súbor vydal niekoľko audiokaziet a CD. 

Stavbár – folklórny súbor Žilinskej univerzity

Kontakt: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: fsstavbar@gmail.com 
web: www.fsstavbar.sk 

 • Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 a jeho činnosť sa zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska - Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska - Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi. 

Folklórny súbor TECHNIK

Kontakt: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
e-mail: vedenie@fstechnik.sk  
web: www.fstechnik.sk 

 • Technik je umelecké teleso pozostávajúce z ľudovej hudby, speváckej a tanečnej zložky. Vznikol v roku 1953 pri Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, pri ktorej pôsobí dodnes. Vo svojej tvorbe kladie dôraz na zachovanie lokálnych a regionálnych špecifík jednotlivých tradičných prejavov. Na základe svojich úspechov získal renomé a je považovaný za ambasádora Slovenskej tradičnej kultúry na významných podujatiach a festivaloch. Počas svojej existencie navštívil už viac ako 35 krajín Európy, Ázie, USA a Južnej Ameriky.

Folklórny súbor TORYSA

Kontakt: Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 080 01 Prešov
e-mail: vladimir.marusin@unipo.sk 
web: www.unipo.sk/informacie-o-univerzite/rada-pre-umelecku 

 • Vysokoškolský folklórny súbor Torysa od svojho vzniku prezentuje tradičné umenie regiónov Šariš, Zemplín a Spiš. Torysu tvoria tri zložky - tanečná, spevácka a orchester. Repertoár súboru bol tvorený tanečnými a hudobno-speváckymi kompozíciami na rôznych štylizačných úrovniach. Súčasné vedenie Torysy sa netají ambicióznymi plánmi , ktoré prezentuje formou hudobno- tanečného divadla v súčinnosti moderného výtvarného a scénického dizajnu.

Folklórny súbor ZOBOR

Kontakt: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra 
e-mail: manager@fszobor.sk 
web: www.fszobor.sk 

 • Folklórny súbor Zobor bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, členmi prevažne študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov. Napriek povinnosti byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska. 

Folk Ensemble Gergana -University of economics - Varna

Kontakt: Varna, Bulgaria
e-mail: folkworld@gmail.com 

 • Folklórny súbor Gergana Bulharsku bol založený v roku 1999 a jeho cieľom je študovať, zachovať a šíriť bulharské dedičstvo a tradície. Súbor má tri zložky - orchester, zbor a tanečnú skupinu. Orchester hrá na tradičné nástroje, ako sú píšťalky, gajdy, rebek/gadulka/bandora/ tambura a bubon. Tanečníkmi súboru sú študenti a ľudia s rôznymi povolaniami. Vystúpenia súboru sú veľmi atraktívne kvôli jeho bohatému, pestrému repertoáru a množstvu farebných ľudových tanečných kostýmov. 

Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Kontakt: Bochořákova 2534/5, 616 00 Brno, Česká republika
e-mail: polana@polana.cz , pvankova@centrum.cz 
web: www.polana.cz 

 • Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana založila v roku 1949 skupina slovenských vysokoškolákov Študujte v Brne. Od počiatku jeho vzniku bolo a je hlavným cieľom udržiavať a spracovávať folklórne tradície z rôznych oblastí Slovenska. Primárne myšlienkou programových blokov a čísel je predviesť publiku autentický folklór s prepojením všetkých zložiek súboru v čo najčistejšej podobe s prihliadnutím na potrebu javiskového prevedenia. Všetky krojové súčiastky si súbor šije a vyšíva sám alebo rekonštruuje pôvodné staršie kusy.

Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI im. Zofii Solarzowej

Kontakt: Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Varšava, Poľsko
e-mail: promni@sggw.pl 
web: www.promni.pl 

 • Súbor reprezentuje Varšavskú školu spoločenských vied a bol založený v roku 1972. V súčasnosti má takmer 100 tanečníkov a spevákov, študentov a absolventov varšavských vysokých škôl. Repertoár skupiny pozostáva z poľských národných tancov (polonéza, mazurka, kujawiak, krakowiak, oberek. Na javisku súbor predvádza svadbu z oblasti Lowicz, karnevalové scény z regiónu východného Krakova a Żywieckych Beskýd, a piesne a tance zo stredného, južného a juhovýchodného Poľska. 

LTD „Sukhishvilebi“

Kontakt: 123 Agmashenebeli ave. 0164 Tbilisi, Georgia
e-mail: sukhishvilistudio@gmail.com 
web: www.sukhishvili.com , www.sukhishvili.tv 

 • Gruzínsky národný balet „Sukhisvili“ – juniorská skupina funguje na základe Gruzínskeho národného baletu, trénuje a vychová novú generáciu tanečníkov. Tútori sú bývalí alebo aktívni tanečníci súboru. Tajomstvo životaschopnosti a úspechu skupiny je vo vernosti tradíciám a v ťažkej práci.

ADMIU-nu tәlәbәlәrindәn ibarәt ansambl

Kontakt: Inshaatchilar ave, 9, AZ 1065, Baku
e-mail: info@admiu.edu.az  
web: http://admiu.edu.az/ 

 • Skupina pozostáva zo študentov katedier folklórnej hudby, trubadúrskej hudby a choreografie. Väčšina z nich sú víťazmi medzinárodných súťaží a účastníci festivalov. Umelecký líder Zamig Aliyev je Ľudovým umelcom Azejbardžanu a hudobníkom hrajúcim na národný nástroj „tar“.