Image
Festivalu Akademická Nitra 2021 sa zúčastňujú:

Folklórny súbor Aurora Borealis – Herzen State Pedagogical University St. Petersburg, Rusko
Súbor existuje na základe Inštitútu národov severu – jedinečného etnokultúrneho a etnolingvistického centra – už viac ako 60 rokov. Je laureátom mnohých ruských a medzinárodných festivalov. Členmi sú učitelia, študenti postgraduálneho štúdia a študenti vysokoškolského štúdia. Základ repertoáru tvoria tanečné, vokálne, inštrumentálne, hudobné tance a herné miniatúry, rituálno-obradné zložky predstavujúce folklór pôvodných obyvateľov severu, Sibíri a Ďalekého východu Ruska – Čukči, Eskimáci, Koryakovia, Itelmens, Yakut, Even, Nivkh, Nanaians, Khanty, Saame a ďalší. Aurora Borealis nemá vzhľadom na mnohonárodnostnú folklórnu základňu svojho repertoáru obdoby medzi ruskými folklórnymi súbormi.

Folklórny súbor Borievka – Technická univerzita v Košiciach
Začiatky folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty Vysokej vojenskej leteckej školy SNP. Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 1200 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí a v jeho radoch sa vystriedalo vyše 700 mladých ľudí. Dnešný kolektív má viac ako 50 členov.

Folklórny súbor Corvinus – Univerzita Corvinus v Budapešti
Tanečný folklórny súbor Corvinus Közgáz pôsobí ako študentská organizácia v rámci Univerzity Corvinus v Budapešti. Súbor bol založený v roku 1948 a členmi sú vysokoškolskí študenti, mladí začínajúci absolventi vysokých škôl. Súbor je pravidelným účastníkom domácich a zahraničných odborných festivalov, študentského života univerzity, rôznych kultúrnych podujatí v Budapešti a na vidieku, podujatí, ktoré usporadúva Hagyományok Háza – Dom tradícií a Művészetek Palotája – Palác umenia. Za posledné súbor predstavil národné tanečné a hudobné  tradície a reprezentoval Maďarsko v Barcelone, Verone, Štokholme, Sardínii a Turecku. Viackrát vystupoval v rôznych programoch festivalu Sziget a Jarného festivalu. Popri tréningoch sa členovia súboru učia tance z rôznych oblastí v táboroch a prostredníctvom terénnych výskumov. Vo svojich programoch hľadajú javiskové formy a spôsoby vyjadrenia, prostredníctvom ktorých môže byť folklór pre ľudí 21. storočia príjemným a vzrušujúcim zážitkom.

Folklórny súbor Čebrať – Katolícka univerzita v Ružomberku
FS Čebrať bol založený v roku 2016. Do prvého roka disponoval viac ako štyridsiatimi členmi, z ktorých bolo 10 mužov. Súbor sa skladal tak z tanečnej, ako aj hudobnej a speváckej zložky. FS Čebrať sa prezentoval najmä na interných podujatiach ako sú beánie, veselica, plesy, ako aj rôzne univerzitné oslavy, a najmä pri prezentovaní folklóru zahraničným študentom a pedagógom. Najväčším bohatstvom súboru je prínos autentického materiálu spolu s nádhernými spevmi. 

Folklórny súbor Ekonóm – Ekonomická univerzita v Bratislave
Zrodil sa v máji roku 1969 pri Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Podobne ako v ostatných akademických súboroch sa o to pričinili mladí ľudia z rôznych regiónov Slovenska, ktorí si chceli štúdium spestriť zvykmi a tradíciami svojich rodných krajov. Dodnes sú členmi súboru študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí majú spoločný pozitívny vzťah k slovenskému folklóru. Ich prinesené, rozmanité tradície sú základným kameňom tvorby folklórneho súboru Ekonóm. V repertoári súboru sa nájdu ucelené programové bloky, ako aj samostatné čísla hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. Folklórny súbor Ekonóm sa pravidelne reprezentuje na vlastných vystúpeniach, ako aj v rôznych programoch folklórnych festivalov na Slovensku i v zahraničí.

Folklórny súbor Gaudeamus – Vysoká škola ekonomická, Praha
Korene súboru siahajú do roku 1949. V súčasnosti ho tvorí tanečná skupina a ľudová muzika so speváčkami. Členmi sú študenti a absolventi VŠE a ďalších pražských vysokých aj stredných škôl. V tvorbe sa súbor zameriava na javiskové spracovanie českého ľudového umenia. Svoje miesto si vydobyl najmä výberom námetu, neobvyklým a často prekvapivým spracovaním motívov českej ľudovej kultúry a humorom. V repertoári súboru sú jednotlivé tanečné a spevácke čísla aj hudobno-tanečné tematické programy. Súbor spolupracuje s tvorivími profesionálmi, repertoár však tvoria aj čísla predstavujúce vlastnú súborovú tvorbu.

Folklórny súbor Gymnik – Univerzita Komenského v Bratislave
FS Gymnik vznikol v roku 1964 pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Špecifikum súboru vyplýva z tradície prirodzených daností poslucháčov FTVŠ – šikovnosti, obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj hravosti a humoru. V repertoári súboru sú tance a tanečné bloky z mnohých regiónov Slovenska. Choreografie sa vyznačujú návratom k pôvodným zdrojom ľudového umenia so snahou o minimálnu štylizáciu.

Folklórny súbor Hornád – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Hornád je slovenské folkórne umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadanie nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia. História súboru sa datuje do roku 1963, no pod názvom Hornád pôsobí toto amatérske teleso na scéne od roku 1992. Hornád je považovaný za špičku medzi folklórnymi telesami na Slovensku. Hlavným dôvodom tohto úspechu je fakt, že už desaťročia hľadá nové spôsoby tvorby a sebarealizácie, čím sa stal v mnohých smeroch priekopníkom a trendsetterom. Choreografia „Tí druhí“, s ktorou na festivale vystúpia, spracováva tradičné ľudové umenie rusínskej obce Oľšavica z regiónu stredný Spiš v levočských horách.

Folklórny súbor Mladosť – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela. Mladosť bola založená v roku 1961 pod názvom Pedagóg, premenovala sa po desiatich rokoch. V súčasnosti funguje na dvoch platformách – scénickej folkloristickej a edukačno-metodickej. V scénickej, teda repertoárovej rovine sa odráža pestrosť regiónov, z ktorých prichádzajú študenti, participujúci v troch základných zložkách – tanečný súbor, spevácka skupina a ľudová hudba. Uplatňujú sa aj v edukačnej platforme – v predmetoch folklórny tanec, ľudový spev a ľudová hudba, ktoré sú priamo previazané s repertoárom, ale aj s nescénickou činnosťou Mladosti.

Folklórny súbor Poľana – Technická univerzita vo Zvolene
FS pracuje pri Technickej univerzite vo Zvolene od roku 1956. Už pri svojom zrode si dal do vienka rozvíjanie ľudových tradícií predovšetkým regiónu Podpoľanie a podľa majestátneho vulkánu dominujúcemu tomuto kraju prijal aj meno Poľana.
Ako v minulosti, tak aj dnes sú členmi súboru mladí ľudia, prevažne študenti a zamestnanci univerzity, ako aj mládež zo Zvolena a okolia, pre ktorých sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou. V súčasnosti má súbor okolo 60 členov, ktorí pracujú v speváckej mužskej, speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke súboru. Program súboru je zostavený z tancov a piesní z regiónu Podpoľania (Detva, Čerín, Hrochoť,...), Horehronia (Šumiac, Pohorelá), Čierneho Balogu, Gemera, Pliešoviec pričom obe spevácke zložky, ako aj hudobná, majú v repertoári piesne z celého Slovenska. V programe nechýbajú ani inštrumentálne nástroje ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, heligónka a drumbľa.

Folklórny súbor Ponitran – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Je reprezentačné teleso Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej činnosti sa snaží o dôstojné a hodnotné umelecké spracovanie javov ľudovej kultúry s dôrazom na jej regionálne špecifiká a rozmanitosť. Podstatou tejto snahy však nie len vytváranie scénických obrazov a predstavení, ale rovnako prehlbovanie vedomostí o ľudovej kultúre a prirodzené osvojovanie si fenoménov, ktoré po stáročia naši predkovia vytvárali. Cieľom vedenia súboru je pracovať s každým interpretom a interpretkou ako s jedinečnou tanečnou osobnosťou s využitím ich individuálnych telesných a  a duševných dispozícií. Od svojho vzniku súbor kreovalo niekoľko významných vedúcich osobností a v súčasnosti funguje pod umeleckým a organizačným vedením Martiny a Petra Hrabovských.

Folklórny súbor Stavbár – Žilinská univerzita v Žiline
Vznikol v roku 1959 a jeho činnosť sa zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Súbor sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na spracovanie tancov a ucelených blokov pochádzajúcich z obcí severného a severozápadného Slovenska, ako napríklad Turzovka, Čičmany, Suchá Hora, Malatiná, Terchová, Zuberec..., ako aj z iných regiónov Slovenska – Važec, Zámutov, Telgárt, Parchovany, Brezová pod Bradlom. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi (napr. fašiangové obdobie, svadba, na Jána a pod.).

Folklórny súbor Technik – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technik je  umelecké teleso pozostávajúce z ľudovej hudby, speváckej a tanečnej zložky. Vznikol v roku 1953 pri Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Vo svojej tvorbe kladie dôraz na zachovanie regionálnych špecifík jednotlivých tradičných prejavov. Technik  patrí už niekoľko rokov medzi najlepšie a najúspešnejšie súbory Slovenska. Je viacnásobným Laureátom prehliadok vysokoškolských súborov Akademický Zvolen (2005, 2007) a Akademická Nitra (2008, 2010, 2018), víťazom celoslovenskej prehliadky choreografií (2012), Laureátom prestížneho festivalu Duna Carnival (2012), Muzite Sozopol 2014, Cena Mention Price Büyükcekmece Culture and Art Festival v Isntabule 2018. Počas svojej existencie navštívil už viac ako 35 krajín sveta.

Folklórny súbor Torysa – Prešovská univerzita v Prešove
VFS Torysa pracuje pod gesciou Filozofickej fakulty Inštitútu hudobného a výtvarného umenia. Od svojho vzniku prezentuje tradičné umenie regiónov Šariš, Zemplín a Spiš. VFS Torysa  pracuje pod gesciou Filozofickej fakulty Inštitútu hudobného a výtvarného umenia  Vo  svojich troch zložkách – tanečnej, speváckej  a hudobnej spracováva folklórne tradíácie z regiónov Východného Slovenska a prezentuje  ich v rôznych štylizačných formách.  Od roku 2015 s nástupom  choreografa Vladimíra Marušina  je to hlavne forma autorského hudobno-tanečného divadla.

Folklórny súbor Trnafčan – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan bol založený v roku 1984. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava, od roku 2010 pôsobí pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v roku 2015 bol oficiálne zriadený ako Univerzitný folklórny súbor. Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložku sprevádza cimbalová muzika.

Folklórny súbor Zobor – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FS bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, členmi prevažne študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov. Napriek povinnosti byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska.