Image
Program
Harmonogram festivalu Akademická Nitra 2016

Pondelok 4. 7. 2016
 • 9.30 – 17.00 
  I. deň vedeckej konferencie - „Ľudový tanec a hudba vo výskume, teórii a scénickej praxi“
  Študentský domov Nitra, miestnosť B106

 • 19.30 – 20.00 
  „Krojovaná paráda“ - slávnostný sprievod mestom 
  Pešia zóna – DAB, Svätoplukovo námestie, Nitra 
  Účinkujú: FS Ponitran, FS Zobor, FS Furmani, FS Gymnik Bratislava, FS Technik Bratislava, FS Ekonóm Bratislava, FS Borievka Košice, FS Gergana Bulharsko, FS ADMIU Azerbajdžan, FS Promni Poľsko, FS Poľana Česko, LTD Sukhishvilebi Gruzínsko
  Réžia: Mgr. P. Vakoš

 • 20.00 - 22.00 
  „Zbľíska aj z ďaleka, vitajte v Ňitre!“ (Slávnostné otvorenie medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov) 
  Svätoplukovo námestie, Nitra 
  Účinkujú: FS Ponitran, FS Zobor, FS Furmani, FS Gymnik Bratislava, FS Technik Bratislava, FS Ekonóm Bratislava, FS Borievka Košice, FS Gergana Bulharsko, FS ADMIU Azerbajdžan, FS Promni Poľsko, FS Poľana Česko, LTD Sukhishvilebi Gruzínsko
  Námet a scenár: Mgr. art. A. Krausová, ArtD.
  Réžia: Mgr. M. Hlavatý, PhD.


Utorok 05. 07. 2016

 • 9.30 – 16.00 
  II. deň vedeckej konferencie - „Ľudový tanec a hudba vo výskume, teórii a scénickej praxi“ 
  Študentský domov Nitra, miestnosť B106

 • 11:00 – 14:00 
  „Tancúvačka v Centre“ (vystúpenie folklórnych súborov) 
  OD N - centro, Nitra 
  Účinkujú: FS Mladosť Banská Bystrica, FS Stavbár Žilina, FS Poľana Zvolen, FS Zobor Nitra, FS Promni Poľsko, FS Poľana Česko, LTD Sukhishvilebi Gruzínsko
  Réžia: Mgr. M. Takácsová

 • 18:00 – 19:30 
  „Hosť do domu, Boh do domu“ (program zahraničných súborov)
  FS Promni Poľsko - Mojmírovce
  LTD Sukhishvilebi Gruzínsko - Nové Sady
  FS Poľana Česko - Veľké Zálužie
  Réžia: Mgr. L. Štulajterová, Mgr. P. Vakoš

 • 18:00 – 21:00 
  „Vitae discipulus“ (prvý súťažný večer festivalu AN 2016)
  Divadlo Andreja Bagara v Nitre
  Účinkujú: FS Gymnik Bratislava, FS Technik Bratislava, FS Ekonóm Bratislava, FS Ponitran Nitra, FS Borievka Košice, FS Torysa Prešov, FS Gergana Bulharsko, FS ADMIU Azerbajdžan
  Réžia: Mgr. art. Ing. S. Ondejka 

 • 22:00 – 24:00
  „Internátovica“ (interaktívny tanečný dom)
  Hospodárska budova ŠD Zobor 
  Réžia: Mgr. P. Hrabovský


Streda 06. 07. 2016

 • 11:00  –14:00 
  „Študáci pod Zoborom“
   (vystúpenie folklórnych súborov) 
  OD N- centro, Nitra (FS Ponitran, FS Technik, FS Ekonóm, FS Torysa, FS Borievka, FS Gergana Bulharsko, FS ADMIU Azerbajdžan)
  Réžia: Mgr. M. Takácsová

 • 18:00 – 19:30
  „Hosť do domu, Boh do domu“
   (program zahraničných súborov)
  FS Admiu Azerbajdžan - Trenčianske Teplice 
  FS Gergana Bulharsko - Dudince
  Réžia: Mgr. L. Štulajterová, Mgr. P. Vakoš

 • 18:00 – 21:00 
  „Vitae discipulus“
   (druhý súťažný večer festivalu AN 2016) 
  Divadlo Andrea Bagara v Nitre (FS Zobor Nitra, FS Mladosť Banská Bystrica, FS Poľana Zvolen , FS Stavbár Žilina, FS Hornád Košice, FS Poľana Česká republika, FS Promni Poľsko, LTD Sukhishvilebi Gruzínsko) 
  Réžia: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. 

 • 22:00 – 24:00 
  „Zoborovica“
   (interaktívny tanečný dom) 
  Hospodárska budova ŠD Zobor 
  Réžia: Mgr. P. Hrabovský


Štvrtok 07. 07. 2016

 • 10:00 – 12:00 
  „Vítame Vás“
   – prijatie vedúcich FS predstaviteľmi NSK, mesta Nitra a nitrianskych univerzít (vedúci súboru a 1. krojovaný pár) 
  Koncertná sála NSK

 • 18:00 – 20:00 
  „Academia Universitas“
   (reprezentačný galaprogram AN 2016) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
  Réžia: Mgr. P. Oravec, PhD.


Piatok 08. 07. 2016 

 • 18:00 – 19:30 
  „Hosť do domu, Boh do domu“
   (program zahraničných súborov)
  FS Promni Poľsko - Jarok
  FS ADMIU Azerbajdžan - Podhorany
  FS Gergana Bulharsko - Zlaté Moravce
  Réžia: Mgr. art. A. Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. S. Ondejka, Mgr. L. Štulajterová, Mgr. P. Vakoš 


Sobota 09. 07. 2016 

 • 12:00 – 13:00
  „Hosť do domu, Boh do domu“ 
  (program zahraničných súborov)
  FS ADMIU Azerbajdžan - Malá Lehota
  LTD Sukhishvilebi Gruzínsko - Malá Lehota
  Réžia: Mgr. P. Vakoš


10.7. 2016 Nedeľa

 • „Ukončenie festivalu Akademická Nitra 2016“