Image
Organizačný štáb:Kontakt

 • E-mail: an2016@ukf.sk 
 • Adresa: Študentský domov UKF Zobor, Dražovská 3/2 94974 Nitra
 • GPS: 48.321480665, 18.094716173 (48° 19' 17.3303936" N 18° 5' 40.9782245" E)

Organizátori

 • prezidentka
  PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

 • riaditeľka programovej rady
  Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.

 • zástupcovia riaditeľky programovej rady
  PhDr. Ing. Daniela Wolfová 
  Ing. Petra Zaujecová, PhD.

 • riaditeľka vedeckej konferencie 
  Mgr. Jana Ambrózová, PhD.

 • režiséri súťažných blokov
  Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka
  prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

 • režisér Galaprogramu
  Mgr. Peter Oravec, PhD.

 • režisér Slávnostného otvorenia
  Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

 • režisérka mimoscénických programov
  Mgr Martina Takácsová

 • režisér tanečných domov
  Mgr. Peter Hrabovský

 • konzultant
  Ing. Marián Járek

 • riaditeľka organizačného úseku
  doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.

 • zástupcovia riaditeľky organizačného úseku
  doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
  Mgr. Pavol Vakoš

 • vedúci finančného úseku 
  Ing. Dagmar Mešárová
  Mgr. Peter Hrobár

 • vedúca úseku propagácie 
  PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

 • vedúca úseku ubytovania
  Ing. Eva Machavová

 • vedúci úseku stravovania 
  Ing. Igor Paulovič
 • sekretariát 
  Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
 • zástupca MÚ v Nitre 
  Mgr. Dagmar Bojdová

 • zástupcovia NSK 
  Mgr. art. Anton Živčic, 
  PhDr. Silvia Detvayová

 • zástupcovia KOS
  Mgr. Daniela Gundová, 
  Mgr. Linda Štulajterová

 • zástupca IOV a Folklórnej únie v SR 
  Mgr. art. Štefan Zima
 • oficiálny fotograf 
  Lubo Balko
 • ďalší členovia OŠ-AN 2016
  Ing. Anita Ivanková, PhD.
  Alexandra Oborčoková
  Mgr. Janka Romančíková