Image
Hľadáme dobrovoľníkov
Si študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a chceš byť súčasťou festivalu Akademická Nitra? Prihlás sa do 28. júna 2021 a pomôž nám 5. júla ako dobrovoľník.
Účastníci festivalu sa tešia na divákov
Chcete sa na Akademickú Nitru 2021 naladiť v predstihu? Pomôžu vám v tom upútavky od folklórnych súborov, ktoré sa zúčastnia aktuálneho ročníka festivalu.
Festival Akademická Nitra 2021 ponúkne folklór online aj naživo
Akademická Nitra je už celé desaťročia tradičným folklórnym sviatkom vysokoškolských folklórnych súborov od nás i zo zahraničia. Vlani nám pandémia covid-19 zmarila usporiadanie tohto festivalu, preto v tomto roku aktuálny 42. ročník Akademickej Nitry 2021 pripravujeme online v dňoch 5. – 8. júla 2021. Nad Medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov prevzala záštitu pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Porotcovia hodnotia online
Na tohtoročný festival sa prihlásili akademické folklórne súbory zo Slovenska i spoza hraníc: Borievka, Čebrať, Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, Technik, Torysa, Trnafčan, Zobor, Aurora Borealis (Rusko), Corvinus (Maďarsko) a Gaudeamus (Česko). Organizátorovi festivalu súbory zaslali videá svojich súťažných choreografií, ktoré porotcovia počas mája a júna posudzujú online. Medzinárodnú odbornú porotu tvoria Katarína Babčáková (Národné osvetové centrum Bratislava), Dana Dinková (Balet Štátnej opery Banská Bystrica), Martin Fratrič (Súkromné konzervatórium Nitra), Dorota Gremlicová (Akademie múzických umění Praha), Péter Lévai (Hungarian Dance Academy Budapešť), Alžbeta Lukáčová (Štátna opera Banská Bystrica) a Barbora Morongová (Ministerstvo kultúry SR). Hodnotiteľmi sú Jana Ambrózová (Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF) a Joseph Grim Feinberg (Sociologický ústav SAV v Bratislave a Filozofický ústav AV ČR v Prahe).

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa časť súťažiacich folklórnych súborov naživo predstaví 5. júla podvečer počas Galaprogramu na Svätoplukovom námestí. Bude to prakticky v závere mestských slávností Nitra, milá Nitra, pričom pre festival to bude vlastne slávnostné otvorenie spojené s privítaním umeleckých vedúcich súborov, odovzdaním cien a odovzdaním štafety festivalu ďalšiemu organizátorovi – Technickej univerzite Zvolen. Dva súťažné večery, ktoré okrem iného tvoria záznamy zo zaslaných súťažných choreografií zúčastnených súborov, sa uskutočnia online 6. a 7. júla. Akademickú Nitru verejnosti priblížia a na aktuálny ročník pozvú dva reklamné spoty, bodkou sa festivalom bude väčší dokument o priebehu AN 2021 a so záznamom Galaprogramu.

Záber z Galaprogramu AN 2016 v Divadle Andreja Bagara

Tradíciu treba zachovať
Rektor UKF v Nitre Libor Vozár poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej za záštitu nad tohtoročným festivalom. Skonštatoval, že dnes, žiaľ, žijeme v období, kedy naše priania a predstavy musíme konfrontovať s realitou, v tomto prípade so situáciou spôsobenou pandémiou covid-19. „Akademickú Nitru ako prehliadku ľudovej umeleckej tvorby vysokoškolských folklórnych súborov pokladám za krásnu tradíciu, ktorú je potrebné udržať aj napriek tomu, že vlani sa nám festival zo známych dôvodov nepodarilo zorganizovať a vyhliadky na tento ročník nie sú oveľa lepšie,“ hovorí rektor UKF. „Rozhodnutie organizátorov AN 2021 usporiadať festival online preto pokladám za rozumné, asi niet inej cesty, ak chceme, aby sa v tomto roku uskutočnil. Súťažiacim súborom držím palce a Akademickej Nitre 2021 želám vo virtuálnom prostredí veľa spokojných divákov.“

Prípravu online formy festivalu vníma prezident AN 2021 – prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre Miroslav Tvrdoň ako veľmi náročnú. „Vyžaduje si väčšie úsilie zorganizovať takýto projekt, ktorý sa dlhodobo snaží nielen o prezentáciu toho najlepšieho zo slovenského i zahraničného folklóru, ale aj o upevňovanie vzťahov či hľadanie nových priateľstiev,“ hovorí prezident festivalu. „Akademická Nitra je festivalom života, krásy, mladosti, tradícií. Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na jej príprave a realizácii, rovnako ďakujem za spoluprácu ostatným organizátorom, spoluorganizátorom, partnerom, sponzorom či mediálnym partnerom. Verím, že prvá online Akademická Nitra 2021 bude úspešná a že do budúcnosti tradícia festivalu vysokoškolákov – folkloristov pretrvá, nech bude situácia akokoľvek zložitá.“

„Klasika“ aj exotika
Umeleckú stránku festivalu má na starosti riaditeľka Programovej rady Výboru AN 2021 Agáta Krausová, známa choreografka a tanečná pedagogička z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. V tom, že AN 2021 sa tento rok bude konať vo virtuálnom priestore, vidí pozitívnu aj negatívnu stránku. „Začiatok júla je obdobím veľkých zahraničných festivalov, takže sa neraz stalo, že na Akademickú Nitru neprišli všetky domáce vysokoškolské folklórne súbory. Tento rok ich okrem jedného predstavíme všetky,“ konštatuje Agáta Krausová. „Ako negatívum vnímam absenciu tradičnej atmosféry, ktorou mesto vo festivalových dňoch žilo, široká verejnosť takisto prichádza o sprievod mestom, súťažné večery aj Galaprogram v divadle. Rovnako budú chýbať spontánne reakcie divákov na vystúpenia folkloristov.“

Otvárací ceremoniál AN 2016 na Svätoplukovom námestí

Slovenský folklór je pre našincov viac-menej známy, prekvapením môžu byť zahraničné súbory. Ako Agáta Krausová prezradila, maďarský folklórny súbor Corvinus predvedie mládenecké tance z rumunského Sedmohradska, ktoré sú po umeleckej stránke najvyspelejšie v Európe. „Český súbor Gaudeamus sa bude snažiť zaujať divadelným spracovaním folklórneho materiálu v tematike českého maliara a ilustrátora Josefa Ladu. Exotiku divákom ponúkne ruský súbor Aurora Borealis, ktorý v tanečnom prejave používa prvky napodobňovania zvierat. U nás sa podobné tance nezachovali,“ poznamenala Krausová.

AN 2021 ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Západoslovenské folklórne združenie, sponzorsky nás podporili spoločnosti Tekmar Slovensko a Arriva Nitra. Mediálne partnerstvo festivalu ponúkli OC Mlyny, TIC Nitra, MY Nitrianske noviny, Poľnohospodár, Náš čas, Občas nečas, Mediálne centrum FF UKF, Rádio Plus, Nitra24, NitraDeň.sk, Nitralive, mojaNitra.sk, TV Nitrička a Nitriansky Hlásnik.

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: Lubo Balko

Akademická Nitra 2021 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
Z Kancelárie  prezidenta Slovenskej republiky nám v týchto dňoch prišla potešujúca správa. Pani prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla vyhovieť našej žiadosti o prevzatí záštity nad Medzinárodným akademickým  festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021. Spolu so sprievodným listom z Kancelárie prezidenta sme dostali aj dekrét, potvrdzujúci túto skutočnosť.

 
Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: prezident.sk, autor: Branislav Šimončík

Medzinárodný deň tanca je aj o kráse folklóru
Ľudový tanec a umenie, ktorý prinesie Akademická Nitra 2021 začiatkom júla, virtuálne predstaví krásu folklórnych tradícií na Slovensku aj v zahraničí.


Tanec je univerzálnou rečou ľudstva už od nepamäti. Je oslavou života, krásy a jedinečnosti pohybu vo všetkých jeho podobách, spája ľudí bez ohľadu na národnosť, farbu pleti či vierovyznanie. Tomuto fenoménu plnému symboliky je venovaný Medzinárodný deň tanca, ktorý zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav (ITI), Medzinárodná tanečná rada (CID) a UNESCO. Tento deň sa od roku 1982 pravidelne oslavuje 29. apríla. Práve vtedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean Georges Noverre, ktorého nazývali Shakespearom tanca.

Svetové nehmotné kultúrne dedičstvo je zásluhou tanca bohatšie o tisícky osobitých foriem pohybu, vo svojej podstate podmienených spoločnosťou, tradíciami, duchovnou kultúrou či spôsobom života. Jedným z množstva tanečných prejavov je aj ľudový tanec. Práve ten v spojení s vokálno-inštrumentálnou a výtvarnou zložkou ponúkne Medzinárodný festival neprofesionálnych akademických folklórnych súborov Akademická Nitra 2021, ktorý sa 29. apríla symbolicky pripája k oslavám Medzinárodného dňa tanca. Hoci sa teraz kvôli pandémii uskutoční 42. ročník tohto festivalu netradične – v online priestore – vo svojej jedinečnosti a pestrosti nebude o nič chudobnejší. Akademická Nitra je v Európe jediným súťažným festivalom neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov. Aktuálny ročník festivalu v dňoch 5. – 8. júla 2021 ponúkne v online priestore dva súťažné večery s video prezentáciami prihlásených folklórnych súborov zo Slovenska a zahraničia a tiež reprezentatívny dokument o priebehu festivalu, s príhovormi predstaviteľov univerzity, organizátorov, spoluorganizátorov i partnerov festivalu, s predstavením porotcov a, samozrejme, s vyhodnotením festivalu a ocenením víťazov.


Ešte predtým sa Akademická Nitra 2021 milovníkom folklóru virtuálne predstaví dvoma kratšími promo spotmi – retrospektívou z minulých ročníkov a video pozvánkou na súčasný ročník s predstavením mesta, UKF v Nitre, súťažných folklórnych súborov a miest i univerzít, odkiaľ prichádzajú. Milovníci folklóru sa aj napriek tomu, že festival tento rok nebude „naživo“, majú na čo tešiť.  

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: Lubo Balko


Akademická Nitra 2021 v online priestore
Členovia výboru festivalu sa vzhľadom na situáciu stretávajú online. Momentálne prebiehajú prípravy virtuálnej podoby AN 2021.


Prípravy na Akademickú Nitru 2021 sú v plnom prúde, hoci vývoj situácie v šírení ochorenia covid-19 je nepriaznivý. Pandémia nám už minulý rok prekazila plány a prípravy, takže v roku 2020 z pochopiteľných dôvodov nastala v dlhoročnej tradícii odmlka a Medzinárodný festival neprofesionálnych akademických  folklórnych súborov sa nekonal.
 
Výbor Akademickej Nitry 2021 však už od konca minulého roka robí všetko preto, aby tradícia pokračovala a aby sa v roku 2021 už 42. ročník prehliadky toho najlepšieho speváckeho, tanečného i muzikantského umenia vysokoškolákov – folkloristov zo Slovenska i zahraničia uskutočnil. Plánovaný termín festivalu je júl 2021.

Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Západoslovenské folklórne združenie.    
 
Keďže sa členovia Výboru AN nemôžu stretávať „naživo“, pracovné stretnutia sa konajú online. Intenzívne sa pracuje na prípravách finančného, organizačného zázemia festivalu i jeho propagácii.
 
Vývoj koronakrízy však aj tento rok konanie festivalu ovplyvní, o tom niet pochýb. Keďže nikto nevie na niekoľko mesiacov dopredu presne predvídať, ako sa bude chorobnosť vyvíjať a aké prísne opatrenia budú v júli 2021 v platnosti, Výbor AN 2021 pracuje s online verziou organizácie Akademickej Nitry 2021. Kvôli pandémii akademické folklórne súbory nepracujú už vyše roka, vlani v nich svoje pôsobenie zavŕšili končiace ročníky študentov a v apríli tohto roka zo súborov odchádza ďalšia generácia absolventov. Aj keď s novými posilami z radov mladších študentov, ale bez skúsených folkloristov, na ktorých stál súčasný repertoár súborov, a bez vyše ročnej prípravy nie sú súbory schopné pripraviť nové kvalitné súťažné programy.
 
Pri virtuálnej podobe festivalu preto prihlásené vysokoškolské folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia budú posielať festivalovému výboru nahrávky svojich súťažných vystúpení – nie starších ako 5 rokov, hodnotenie porotcov aj odovzdávanie cien sa uskutoční online. Fakt, že festival využije virtuálne prostredie, je príležitosťou sprístupniť ho oveľa väčšiemu počtu divákov.

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: JČ


Pripravujeme festival Akademická Nitra 2021

Tohtoročný Medzinárodný akademický festival neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 (AN 2020) sa v júli z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnil. Výbor AN 2021, ktorý začal fungovať v rovnakom zložení ako počas príprav nerealizovaného 42. ročníka, už pomaly pracuje na ďalšom ročníku festivalu Akademická Nitra 2021. Na základe rozhodnutia Výboru to bude opäť 42. ročník a uskutoční sa začiatkom júla 2021. O jeho účinkujúcich, programe, vystúpeniach, podmienkach účasti na festivale a ďalších zaujímavostiach budeme priaznivcov folklóru priebežne informovať na webovom sídle festivalu AN 2021 aj na sociálnych sieťach.
Text: Výbor festivalu Akademická Nitra 2021
Foto: Lubo Balko
 
Štafeta festivalu zostala na pôde našej univerzity
Symbolom festivalu Akademická Nitra (resp. Akademický Zvolen) je aj putovná štafeta. Na slávnostnom galakoncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene ju v júli 2019 z rúk rektora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila prevzal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF a zároveň prezident festivalu AN 2020. Pandémia však prekazila naše zámery a aj napriek intenzívnym prípravám sa plánovaný 42. ročník Medzinárodného akademického festivalu neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 neuskutočnil. Na základe rozhodnutia rektorov univerzít, ktoré festival pripravujú, zostala štafeta festivalu na našej univerzite, a tak bude Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizátorom budúcoročného 42. ročníka festivalu Akademická Nitra 2021.

Text: Ing. Jana Černáková – Oddelenie médií UKF
Foto: P. Koreň

Materiály k festivalu Akademická Nitra 2021

História festivalu

Organizácia AN 2021

  • organizátori: UKF v Nitre, FPU, MŠVVaŠ SR
  • spoluorganizátori: I. O. V., NSK, Mesto Nitra, SPU v Nitre
  • partneri: DAB v Nitre, KOS v Nitre, Západoslovenské folklórne združenie
  • súťažné predstavenia a galaprogram: online priestor

Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk   
Adresa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra