Image
Akademická Nitra 2021 v online priestore
Členovia výboru festivalu sa vzhľadom na situáciu stretávajú online. Momentálne prebiehajú prípravy virtuálnej podoby AN 2021.


Prípravy na Akademickú Nitru 2021 sú v plnom prúde, hoci vývoj situácie v šírení ochorenia covid-19 je nepriaznivý. Pandémia nám už minulý rok prekazila plány a prípravy, takže v roku 2020 z pochopiteľných dôvodov nastala v dlhoročnej tradícii odmlka a Medzinárodný festival neprofesionálnych akademických  folklórnych súborov sa nekonal.
 
Výbor Akademickej Nitry 2021 však už od konca minulého roka robí všetko preto, aby tradícia pokračovala a aby sa v roku 2021 už 42. ročník prehliadky toho najlepšieho speváckeho, tanečného i muzikantského umenia vysokoškolákov – folkloristov zo Slovenska i zahraničia uskutočnil. Plánovaný termín festivalu je júl 2021. 
 
Keďže sa členovia Výboru AN nemôžu stretávať „naživo“, pracovné stretnutia sa konajú online. Intenzívne sa pracuje na prípravách finančného, organizačného zázemia festivalu i jeho propagácii.
 
Vývoj koronakrízy však aj tento rok konanie festivalu ovplyvní, o tom niet pochýb. Keďže nikto nevie na niekoľko mesiacov dopredu presne predvídať, ako sa bude chorobnosť vyvíjať a aké prísne opatrenia budú v júli 2021 v platnosti, Výbor AN 2021 pracuje s online verziou organizácie Akademickej Nitry 2021. Kvôli pandémii akademické folklórne súbory nepracujú už vyše roka, vlani v nich svoje pôsobenie zavŕšili končiace ročníky študentov a v apríli tohto roka zo súborov odchádza ďalšia generácia absolventov. Aj keď s novými posilami z radov mladších študentov, ale bez skúsených folkloristov, na ktorých stál súčasný repertoár súborov, a bez vyše ročnej prípravy nie sú súbory schopné pripraviť nové kvalitné súťažné programy.
 
Pri virtuálnej podobe festivalu preto prihlásené vysokoškolské folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia budú posielať festivalovému výboru nahrávky svojich súťažných vystúpení – nie starších ako 5 rokov, hodnotenie porotcov aj odovzdávanie cien sa uskutoční online. Fakt, že festival využije virtuálne prostredie, je príležitosťou sprístupniť ho oveľa väčšiemu počtu divákov.

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: JČ


Pripravujeme festival Akademická Nitra 2021


Tohtoročný Medzinárodný akademický festival neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 (AN 2020) sa v júli z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnil. Výbor AN 2021, ktorý začal fungovať v rovnakom zložení ako počas príprav nerealizovaného 42. ročníka, už pomaly pracuje na ďalšom ročníku festivalu Akademická Nitra 2021. Na základe rozhodnutia Výboru to bude opäť 42. ročník a uskutoční sa začiatkom júla 2021. O jeho účinkujúcich, programe, vystúpeniach, podmienkach účasti na festivale a ďalších zaujímavostiach budeme priaznivcov folklóru priebežne informovať na webovom sídle festivalu AN 2021 aj na sociálnych sieťach.

Text: Výbor festivalu Akademická Nitra 2021
Foto: Lubo Balko
 
Štafeta festivalu zostala na pôde našej univerzity
Symbolom festivalu Akademická Nitra (resp. Akademický Zvolen) je aj putovná štafeta. Na slávnostnom galakoncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene ju v júli 2019 z rúk rektora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila prevzal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF a zároveň prezident festivalu AN 2020. Pandémia však prekazila naše zámery a aj napriek intenzívnym prípravám sa plánovaný 42. ročník Medzinárodného akademického festivalu neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 neuskutočnil. Na základe rozhodnutia rektorov univerzít, ktoré festival pripravujú, zostala štafeta festivalu na našej univerzite, a tak bude Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizátorom budúcoročného 42. ročníka festivalu Akademická Nitra 2021.

Text: Ing. Jana Černáková – Oddelenie médií UKF
Foto: P. Koreň

Materiály k festivalu Akademická Nitra 2021

História festivalu

Organizácia AN 2021

  • organizátori: UKF v Nitre, FPU, MŠVVaŠ SR
  • spoluorganizátori: I. O. V., NSK, Mesto Nitra, SPU v Nitre
  • partneri: DAB v Nitre, KOS v Nitre, Západoslovenské folklórne združenie
  • súťažné predstavenia a galaprogram: online priestor

Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk   
Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra