Image
Aká bola Akademická Nitra 2021?
Pozrite si dlhší záverečný dokument o medzinárodnom akademickom festivale neprofesionálnych folklórnych súborov. Slovom i obrazom vám priblíži jeho históriu, prípravu tohtoročnej „online-live" podoby festivalu, nechýbajú príhovory zástupcov organizátorov, zábery z generálky, z privítania predstaviteľov súborov na pôde mesta a univerzity, záznamy choreografií ocenených súborov, ale aj záznam Galaprogramu s odovzdávaním cien a odovzdaním štafety ďalšiemu organizátorovi. Prajeme príjemné sledovanie.Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Akademická Nitra 2021 pokračuje: Pozrite si druhý súťažný večer
Pre technické problémy uvádzame aj 2. súťažný večer Akademickej Nitry 2021 neskôr. Ospravedlňujeme sa vám všetkým, ktorí ste oba súťažné videovečery očakávali v plánovaných termínoch. Veríme, že aj napriek tomu si náš online folklórny festival užijete. Príjemné sledovanie.Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Na Akademickej Nitre 2021 tancovala aj nahrávala:
Štefánia Turyová – v jednej osobe tanečníčka FS Technik a zároveň redaktorka Rádia Regina Západ. Tu je jej reportáž.


Akademická Nitra 2021 pokračuje: Pozrite si prvý súťažný večer
Ospravedlňujeme sa, že kvôli technickým problémom o deň neskôr. Želáme príjemný umelecký zážitok.Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Súťaž AN 2021 vyhrali s choreografiou Ostrov

Pre Hornád je to už šiesty titul laureáta. Ich víťazná choreografia pochádza z celovečerného tanečného muzikálu Veci, čo sa dejú. Autorom, dramaturgom i režisérom je Štefan Štec.

Laureátmi Medzinárodného akademického festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 sa stali slovenský súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zo zahraničných súborov Aurora Borealis z Herzenskej štátnej pedagogickej univerzity v ruskom St. Petersburgu. Ďalších sedem mimoriadnych cien pre jednotlivcov, resp. zložky súboru za prezentovanie spevu, hudby, tanca, choreografické spracovanie alebo iné zaujímavé prejavy si odniesli FS Borievka  (Technická univerzita v Košiciach), Corvinus (Univerzita Corvinus v Budapešti), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), autorka choreografie FS Ekonóm „Spod vysokej Poľany“ Lenka Šútorová–Konečná, FS Mladosť  (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo Zvolene) a Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Folklór ich baví, robia ho s láskou
Cenu Laureáta si na festivalovom pódiu z rúk prezidenta AN 2021 a prorektora UKF v Nitre Miroslava Tvrdoňa prevzal Patrik Seliga, člen FS Hornád a študent 1. ročníka FF UPJŠ Košice.
„Naše pocity sú úžasné. Tešíme sa, ako to oznámime nášmu vedeniu, a keď to situácia dovolí, tak to spolu ako súbor aj oslávime,“ povedal nám Patrik krátko po vyhlásení výsledkov. „Trochu sme to aj očakávali. Myslím si, že každý ide do tejto súťaže s tým, že chce podať najlepší výkon, ukázať to, čo vie najlepšie. Tento rok bola Akademická Nitra najmä o videách so súťažnými choreografiami, ktoré súbory zasielali organizátorom.“

Na snímke zástupcovia FS Hornád – študenti Patrik Seliga a Alexandra Ťasková s diplomom a ozembuchom.

Patrik sa netajil radosťou zo zisku prestížneho titulu, ktorý je pre FS Hornád v histórii festivalu AN už štvrtým v poradí – laureátom sa tento súbor stal aj počas Akademickej Nitry v rokoch 2012, 2014 a 2016. A  v rokoch 2015 a 2019 dokonca získal titul laureáta aj na súťaži Akademický Zvolen. V čom vidí Patrik mimoriadnu úspešnosť tohto súboru?

„Vyzdvihol by som v tejto súvislosti najmä prácu nášho vedenia – univerzity i súboru, ktoré do toho dáva polovicu svojho života, ak nie viac. Veľmi sa nám venujú, pracujú s nami, robíme so záznamami aj s autentickými ľuďmi, ktorí zažili tieto časy a tancovali tieto choreografie a tance. Veľmi nás to všetkých baví, dávame do toho lásku, srdce a v tomto, myslím si, je dôvod nášho úspechu,“ skonštatoval Patrik.

Dožinkové slávnosti v južnom Zemplíne
FS Hornád súťažil v Nitre s choreografiou Ostrov z autorskej dielne umeleckého vedúceho súboru Štefana Šteca. Hudobné spracovanie mali na starosti Dominik Maniak a Martin Halčin. Ako nám prezradila prihláška FS Hornád do súťaže, Ostrov je choreografia, ktorá inscenuje tanečnú príležitosť počas dožinkových slávností v obci Ostrov v južnom Zemplíne v období po 2. svetovej vojne. Folklórny materiál k spracovaniu choreografie bol čerpaný z výskumov tradičnej ľudovej tanečnej i hudobnej kultúry obyvateľov obce Ostrov z 80. rokov minulého storočia.

„Choreografia Ostrov pochádza z celovečerného tanečného muzikálu Veci, čo sa dejú. Autorom, dramaturgom i režisérom je Štefan Štec,“ doplnil Patrik. My len dodávame, že ocenenú choreografiu, ale aj súťažné choreografie ďalších folklórnych súborov, si môžete pozrieť na stránke www.akademickanitra.ukf.sk počas súťažných večerov.

Dnes má FS Hornád okolo 70 členov. Jeho história siaha až do roku 1963, pod názvom Hornád pôsobí toto neprofesionálne ľudovo-umelecké teleso od roku 1992. Hornád je považovaný za špičku medzi folklórnymi telesami na Slovensku. Riaditeľom súboru je Martin Bača, umeleckým vedúcim Štefan Štec.

Patrikovi Seligovi z FS Hornád cenu Laureáta festivalu odovzdal prezident AN 2021 Miroslav Tvrdoň.

Text a foto: Jana Černáková, Oddelenie médií UKF a Úsek propagácie AN 2021


Laureátmi festivalu sú súbory Hornád a Aurora Borealis

Akademická Nitra 2021 pozná svojich víťazov. Porota určila dvoch laureátov, ktorí okrem iného získali tradičný ozembuch s hlavou čerta. Udelila tiež ďalšie mimoriadne ocenenia.

Pondelok 5. júla podvečer patrilo Svätoplukovo námestie Akademickej Nitre 2021 – Galaprogramu a vyhlasovaniu víťazov. Podujatiu prialo nielen ideálne počasie ale aj divácka kulisa – zaplnené hľadisko búrlivým potleskom odmenilo dynamické vystúpenia folkloristov i zástupcov ocenených súborov.

Oficiálnej časti festivalu predchádzala poludňajšia generálka folklórnych súborov v areáli Študentského domova Zobor. Nadšenie a dobrá nálada sa preniesla o 14. h aj na Študentský domov Nitra, kde zástupcov účastníkov festivalu prijali a prihovorili sa im predstavitelia nitrianskych univerzít, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra – rektor UKF v Nitre Libor Vozár, primátor mesta Nitra Marek Hattas, Silvia Detvayová, vedúca Odboru kultúry a športu Úradu NSK, a prorektor pre komunikáciu a prax SPU v Nitre Ivan Takáč. Všetkých zúčastnených privítala riaditeľka Organizačného úseku AN 2021 Jana Depešová, ktorá podujatie moderovala.

Generálka pred ŠD Zobor.

Súčasťou prijatia zástupcov folklórnych súborov bolo aj odovzdanie Diplomov za účasť na Akademickej Nitre 2021 – spolu s upomienkovými darčekmi od oboch univerzít, NSK a Mesta Nitra si ich zástupcovia súborov prebrali z rúk prezidenta AN 2021 a prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci Miroslava Tvrdoňa.

Príjemne uvoľnená atmosféra sa z ŠD Nitra presunula aj na Svätoplukovo námestie, kde sa uskutočnil Galaprogramom Academia Universitas. Moderátorom večera bol Dušan Musil, scenár a dramaturgiu robila riaditeľka Programovej rady AN 2021 Agáta Krausová, réžiu mala A. Krausová spolu so Slavomírom Ondejkom. Svoje umenie tu divákom predstavila časť folklórnych súborov – domáci Zobor, Gymnik a Technik z Bratislavy, Trnafčan z Trnavy, Poľana zo Zvolena, program obohatil aj domáci nesúťažný folklórny súbor Borinka. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na festival do Nitry neprišili zástupcovia ani jedného zahraničného účastníka AN 2021 (Aurora Borealis z Ruska, Corvinus z Maďarska a Gaudeamus z Česka). Ocenenia a upomienkové predmety im organizátori zašlú.

Vystupujúce folklórne súbory.

V závere Galaprogramu prišlo trochu napätia v podobe vyhlasovania víťazov a ocenených. Ceny im odovzdával prezident AN 2021 Miroslav Tvrdoň. Podľa hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty, ktorá počas mája a júna online hodnotila súbormi zaslané videonahrávky súťažných choreografií, si titul Laureáta v kategórii domácich súťažiacich odniesol folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V kategórii zahraničných vysokoškolských folklórnych súborov si svojím umením titul Laureáta vybojoval ruský súbor Aurora Borealis z Herzenskej štátnej pedagogickej univerzity v St. Petersburgu. Obaja laureáti popri iných upomienkových predmetoch od zástupcov organizátorov a spoluorganizátorov získali aj typickú cenu festivalu Akademická Nitra – ozembuch. Veľmi efektný výraz s hlavou čerta mu prepožičal jeho tvorca – umelec Róbert Žilík.

Porotcovia účastníkom festivalu udelili aj ďalšie mimoriadne ceny. Folklórny súbor Borievka z Technickej univerzity v Košiciach si odniesol Cenu za funkčné využitie hudobných a tanečných prostriedkov v kontexte scénografie. Cena za vynikajúcu sólovú tanečnú a hudobnú interpretáciu zostala v Nitre zásluhou folklórneho súboru Ponitran z Univerzity Konštantína Filozofa. Ďalšou cenou – tentoraz za presvedčivé výtvarné a choreografické spracovanie tradičného materiálu – porota odmenila folklórny súbor Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cena Laureát festivalu putuje s FS Hornád do Košíc.

Cenu za tanečnú interpretáciu si odniesol folklórny súbor Corvinus z Univerzity Corvinus v Budapešti. Nápaditá choreografia s funkčným využívaním kompozičných princípov vyniesla Cenu aj folklórnemu súboru Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za túto choreografiu s názvom „Spod vysokej Poľany" získala Cenu aj jej autorka – Lenka Šútorová–Konečná. Cenu sa rozhodla udeliť aj Folklórna únia na Slovensku – z rúk jej predsedu Štefana Zimu si ju prebral folklórny súbor Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene za súťažný programový blok z Čierneho Balogu.

Toto mesto a univerzita, ktoré na festivale zastupoval FS Poľana, by sa o rok mali stať ďalším organizátorom festivalu – tentoraz Akademického Zvolena 2022. Z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa si štafetu festivalu v Nitre prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene.

Štafetu festivalu si z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene.

Piatym júlom a Galaprogramom na námestí sa Akademická Nitra 2021 neskončila, ale vlastne začala. Šiesteho a siedmeho júla nasledujú dva súťažné večery Vitae discipulus, zostavené okrem iného aj zo súťažných choreografií folklórnych súborov, ktoré sa uskutočnia online (na www.akademickanitra.ukf.sk). Do konca júla bude zverejnený väčší dokument o priebehu AN 2021, ktorého súčasťou bude aj záznam Galaprogramu a odovzdávania cien a štafety.

Fotogaléria (Foto: Ing. Jana Černáková)
Fotogaléria – generálka (Foto: Lubo Balko)
Fotogaléria – privítanie súborov (Foto: Lubo Balko)
Fotogaléria – galaprogram (Foto: Lubo Balko)
Reportáž TV Nitrička z 5. 7. 2021: Galaprogram AN 2021 na Svätoplukovom námestí


 
Text a foto: Ing. Jana Černáková – Oddelenie médií UKF a Úsek propagácie AN 2021 

Sviatok všetkých vysokoškolákov – folkloristov je už v pondelok 5. júla o 17. h na Svätoplukovom námestí. Vstúpte spolu s nami do sveta ľudových tradícií – krojov, spevu, tanca a ľudovej hudby. Srdečne vás pozývame!Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Prípravy Akademickej Nitry 2021 vrcholia

Toto sú zábery z posledného stretnutia Výboru AN 2021 vo festivalom štábe pred samotným festivalom, ktorý začína už 5. júla. Uvidíme sa na Svätoplukovom námestí o 17. h:  zažijete slovenský folklór naživo, spoznáte laureátov aj ďalších ocenených. A 6. a 7. júla si na tejto stránke môžete pozrieť virtuálne súťažné večery festivalu. Tešíme sa na vás.
   

Tešíte sa na festival? Pozrite si propagačný spot TV Nitrička AN 2021.

Kto získa typickú cenu festivalu – ozembuch? 
 
Medzinárodný akademický folklórny festival je tu už čoskoro, koná sa v dňoch  5. – 8. júla 2021. Pod drobnohľadom 7-člennej medzinárodnej poroty sú súťažné choreografie 16 súborov.  Kto si odnesie ceny?

Slovensko, Česko, Maďarsko a Rusko. Šestnásť neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov z týchto krajín zabojuje o cenu Laureáta festivalu Akademická Nitra 2021, získať môžu aj ďalšie špeciálne ocenenia. Víťaz si okrem iného odnesie tradičnú festivalovú cenu – ozembuch – z dielne hudobníka, výrobcu hudobných nástrojov, zberateľa a literáta Róberta Žilíka.

  Zábery z minulého ročníka AN 2016. Foto: Lubo Balko

Hodnotia online
Sedemčlennú medzinárodnú odbornú porotu tvoria Katarína Babčáková (Národné osvetové centrum Bratislava), Dana Dinková (Balet Štátnej opery Banská Bystrica), Martin Fratrič (Súkromné konzervatórium Nitra), Dorota Gremlicová (Akademie múzických umění Praha), Péter Lévai (Univerzita tanečného umenia Budapešť), Alžbeta Lukáčová (Štátna opera Banská Bystrica) a Barbora Morongová (Ministerstvo kultúry SR). Hodnotiteľmi sú Jana Ambrózová (Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra) a Joseph Grim Feinberg (Sociologický ústav SAV Bratislava a Filozofický ústav AV ČR Praha).

Porotcovia online hodnotia súťažné choreografie (zaslané vo forme videozáznamov) týchto folklórnych súborov: Aurora Borealis (Herzenská štátna pedagogická univerzita v St. Petersburgu, Rusko),  Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Corvinus (Univerzita Corvinus v Budapešti), Čebrať (Katolícka univerzita v Ružomberku), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Gaudeamus (Vysoká škola ekonomická v Prahe), Gymnik (Univerzita Komenského v Bratislave), Hornád (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo Zvolene), Ponitran (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Technik (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Torysa (Prešovská univerzita v Prešove), Trnafčan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Zobor (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

  Zábery z minulého ročníka AN 2016. Foto: Lubo Balko

Piateho júla na Svätoplukovom námestí
V pondelok 5. júla o 14. h vedúcich umeleckých súborov a ďalších zástupcov účastníkov festivalu prijmú a na pôde mesta privítajú predstavitelia nitrianskych univerzít, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra.  Časť súťažiacich folklórnych súborov sa naživo predstaví 5. júla od 17. h počas Galaprogramu Academia Universitas na Svätoplukovom námestí v Nitre. Otvorenie festivalu bude spojené s odovzdaním ocenení a štafety festivalu ďalšiemu organizátorovi – Technickej univerzite Zvolen. Dva súťažné večery, zostavené okrem iného aj zo súťažných choreografií folklórnych súborov (po osem v každý deň), sa online uskutočnia 6. a 7. júla (na www.akademickanitra.ukf.sk).

Všetkým účastníkov festivalu držíme palce a tešíme sa na stretnutie s nimi i divákmi v online priestore, na webe Akademickej Nitry 2021, na sociálnych sieťach a s niektorými súbormi aj naživo počas 5. júla.

Nad Medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Západoslovenské folklórne združenie, sponzorsky nás podporili spoločnosti Tekmar Slovensko a Arriva Nitra. Mediálne partnerstvo festivalu ponúkli OC Mlyny, TIC Nitra, MY Nitrianske noviny, Poľnohospodár, Náš čas, Občas nečas, Mediálne centrum FF UKF, Rádio Plus, Nitra24, NitraDeň.sk, Nitralive, mojaNitra.sk, TV Nitrička a Nitriansky Hlásnik.

Štafeta festivalu už čaká na ďalšieho organizátora – Technickú univerzitu, ktorá by o rok mala pripraviť Akademický Zvolen 2022. Foto: JČ

Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií a Úsek propagácie AN 2021 

Akademická Nitra 2021 sa blíži
Nechajte sa do atmosféry festivalu vtiahnuť prostredníctvom krátkych videí.Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Folklórny sviatok vysokoškolákov už 5. júla
Medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 2021 je už pomaly za dverami. Pripomína ho aj veľkoplošný banner – mesh s rozmermi 250 x 850 cm na priečelí Divadla Andreja Bagara v Nitre. Inštalovali ho pracovníci DAB a Strediska mestských služieb Mesta Nitra. Podrobnosti zo zákulisia príprav a realizácie festivalu sa môžete dozvedieť tiež z relácie O ľuďoch s ľuďmi na TV Nitrička.

  
Ak epidemiologické podmienky a počasie dovolia, festival si naživo môžete vychutnať v pondelok 5. júla od 17. h na Svätoplukovom námestí v Nitre, kde časť folklórnych súborov vystúpi v Galaprograme Academia Universitas v rámci mestských slávností Nitra, milá Nitra, ktorý bude spojený s odovzdávaním ceny Laureáta festivalu a štafety ďalšiemu organizátorovi festivalu. Scenár a dramaturgiu Galaprogramu má na starosti riaditeľka Programovej rady AN 2021 A. Krausová, réžiu A. Krausová a S. Ondejka.
Ďalšie dni festivalu budú vo virtuálnom priestore. V utorok 6. júla si môžete na webovej stránke Akademickej Nitry 2021 pozrieť Vitae discipulus – prvý súťažný večer, v stredu 7. júla nájdete na rovnakom mieste Vitae discipulus – druhý súťažný večer. Pod scenár a dramaturgiu v oboch súťažných večeroch sa podpísala A. Krausová, réžiu robí S. Ondejka.
O priebehu AN 2021 sa pripravuje aj väčší dokument so záznamom Galaprogramu, na našom webe bude zverejnený do konca júla.

  
Text a foto: Ing. Jana Černáková, Úsek propagácie AN 2021

Hľadáme dobrovoľníkov
Si študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a chceš byť súčasťou festivalu Akademická Nitra? Prihlás sa do 30. júna 2021 a pomôž nám 5. júla ako dobrovoľník.


Účastníci festivalu sa tešia na divákov
Chcete sa na Akademickú Nitru 2021 naladiť v predstihu? Pomôžu vám v tom upútavky od folklórnych súborov, ktoré sa zúčastnia aktuálneho ročníka festivalu.Festival Akademická Nitra 2021 ponúkne folklór online aj naživo
Akademická Nitra je už celé desaťročia tradičným folklórnym sviatkom vysokoškolských folklórnych súborov od nás i zo zahraničia. Vlani nám pandémia covid-19 zmarila usporiadanie tohto festivalu, preto v tomto roku aktuálny 42. ročník Akademickej Nitry 2021 pripravujeme online v dňoch 5. – 8. júla 2021. Nad Medzinárodným akademickým festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov prevzala záštitu pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Porotcovia hodnotia online
Na tohtoročný festival sa prihlásili akademické folklórne súbory zo Slovenska i spoza hraníc: Borievka, Čebrať, Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, Poľana, Ponitran, Stavbár, Technik, Torysa, Trnafčan, Zobor, Aurora Borealis (Rusko), Corvinus (Maďarsko) a Gaudeamus (Česko). Organizátorovi festivalu súbory zaslali videá svojich súťažných choreografií, ktoré porotcovia počas mája a júna posudzujú online. Medzinárodnú odbornú porotu tvoria Katarína Babčáková (Národné osvetové centrum Bratislava), Dana Dinková (Balet Štátnej opery Banská Bystrica), Martin Fratrič (Súkromné konzervatórium Nitra), Dorota Gremlicová (Akademie múzických umění Praha), Péter Lévai (Hungarian Dance Academy Budapešť), Alžbeta Lukáčová (Štátna opera Banská Bystrica) a Barbora Morongová (Ministerstvo kultúry SR). Hodnotiteľmi sú Jana Ambrózová (Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF) a Joseph Grim Feinberg (Sociologický ústav SAV v Bratislave a Filozofický ústav AV ČR v Prahe).

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa časť súťažiacich folklórnych súborov naživo predstaví 5. júla podvečer počas Galaprogramu na Svätoplukovom námestí. Bude to prakticky v závere mestských slávností Nitra, milá Nitra, pričom pre festival to bude vlastne slávnostné otvorenie spojené s privítaním umeleckých vedúcich súborov, odovzdaním cien a odovzdaním štafety festivalu ďalšiemu organizátorovi – Technickej univerzite Zvolen. Dva súťažné večery, ktoré okrem iného tvoria záznamy zo zaslaných súťažných choreografií zúčastnených súborov, sa uskutočnia online 6. a 7. júla. Akademickú Nitru verejnosti priblížia a na aktuálny ročník pozvú dva reklamné spoty, bodkou sa festivalom bude väčší dokument o priebehu AN 2021 a so záznamom Galaprogramu.

Záber z Galaprogramu AN 2016 v Divadle Andreja Bagara

Tradíciu treba zachovať
Rektor UKF v Nitre Libor Vozár poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej za záštitu nad tohtoročným festivalom. Skonštatoval, že dnes, žiaľ, žijeme v období, kedy naše priania a predstavy musíme konfrontovať s realitou, v tomto prípade so situáciou spôsobenou pandémiou covid-19. „Akademickú Nitru ako prehliadku ľudovej umeleckej tvorby vysokoškolských folklórnych súborov pokladám za krásnu tradíciu, ktorú je potrebné udržať aj napriek tomu, že vlani sa nám festival zo známych dôvodov nepodarilo zorganizovať a vyhliadky na tento ročník nie sú oveľa lepšie,“ hovorí rektor UKF. „Rozhodnutie organizátorov AN 2021 usporiadať festival online preto pokladám za rozumné, asi niet inej cesty, ak chceme, aby sa v tomto roku uskutočnil. Súťažiacim súborom držím palce a Akademickej Nitre 2021 želám vo virtuálnom prostredí veľa spokojných divákov.“

Prípravu online formy festivalu vníma prezident AN 2021 – prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF v Nitre Miroslav Tvrdoň ako veľmi náročnú. „Vyžaduje si väčšie úsilie zorganizovať takýto projekt, ktorý sa dlhodobo snaží nielen o prezentáciu toho najlepšieho zo slovenského i zahraničného folklóru, ale aj o upevňovanie vzťahov či hľadanie nových priateľstiev,“ hovorí prezident festivalu. „Akademická Nitra je festivalom života, krásy, mladosti, tradícií. Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na jej príprave a realizácii, rovnako ďakujem za spoluprácu ostatným organizátorom, spoluorganizátorom, partnerom, sponzorom či mediálnym partnerom. Verím, že prvá online Akademická Nitra 2021 bude úspešná a že do budúcnosti tradícia festivalu vysokoškolákov – folkloristov pretrvá, nech bude situácia akokoľvek zložitá.“

„Klasika“ aj exotika
Umeleckú stránku festivalu má na starosti riaditeľka Programovej rady Výboru AN 2021 Agáta Krausová, známa choreografka a tanečná pedagogička z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. V tom, že AN 2021 sa tento rok bude konať vo virtuálnom priestore, vidí pozitívnu aj negatívnu stránku. „Začiatok júla je obdobím veľkých zahraničných festivalov, takže sa neraz stalo, že na Akademickú Nitru neprišli všetky domáce vysokoškolské folklórne súbory. Tento rok ich okrem jedného predstavíme všetky,“ konštatuje Agáta Krausová. „Ako negatívum vnímam absenciu tradičnej atmosféry, ktorou mesto vo festivalových dňoch žilo, široká verejnosť takisto prichádza o sprievod mestom, súťažné večery aj Galaprogram v divadle. Rovnako budú chýbať spontánne reakcie divákov na vystúpenia folkloristov.“

Otvárací ceremoniál AN 2016 na Svätoplukovom námestí

Slovenský folklór je pre našincov viac-menej známy, prekvapením môžu byť zahraničné súbory. Ako Agáta Krausová prezradila, maďarský folklórny súbor Corvinus predvedie mládenecké tance z rumunského Sedmohradska, ktoré sú po umeleckej stránke najvyspelejšie v Európe. „Český súbor Gaudeamus sa bude snažiť zaujať divadelným spracovaním folklórneho materiálu v tematike českého maliara a ilustrátora Josefa Ladu. Exotiku divákom ponúkne ruský súbor Aurora Borealis, ktorý v tanečnom prejave používa prvky napodobňovania zvierat. U nás sa podobné tance nezachovali,“ poznamenala Krausová.

AN 2021 ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Západoslovenské folklórne združenie, sponzorsky nás podporili spoločnosti Tekmar Slovensko a Arriva Nitra. Mediálne partnerstvo festivalu ponúkli OC Mlyny, TIC Nitra, MY Nitrianske noviny, Poľnohospodár, Náš čas, Občas nečas, Mediálne centrum FF UKF, Rádio Plus, Nitra24, NitraDeň.sk, Nitralive, mojaNitra.sk, TV Nitrička a Nitriansky Hlásnik.

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: Lubo Balko

Akademická Nitra 2021 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
Z Kancelárie  prezidenta Slovenskej republiky nám v týchto dňoch prišla potešujúca správa. Pani prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla vyhovieť našej žiadosti o prevzatí záštity nad Medzinárodným akademickým  festivalom neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2021. Spolu so sprievodným listom z Kancelárie prezidenta sme dostali aj dekrét, potvrdzujúci túto skutočnosť.

 
Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: prezident.sk, autor: Branislav Šimončík

Medzinárodný deň tanca je aj o kráse folklóru
Ľudový tanec a umenie, ktorý prinesie Akademická Nitra 2021 začiatkom júla, virtuálne predstaví krásu folklórnych tradícií na Slovensku aj v zahraničí.


Tanec je univerzálnou rečou ľudstva už od nepamäti. Je oslavou života, krásy a jedinečnosti pohybu vo všetkých jeho podobách, spája ľudí bez ohľadu na národnosť, farbu pleti či vierovyznanie. Tomuto fenoménu plnému symboliky je venovaný Medzinárodný deň tanca, ktorý zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav (ITI), Medzinárodná tanečná rada (CID) a UNESCO. Tento deň sa od roku 1982 pravidelne oslavuje 29. apríla. Práve vtedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean Georges Noverre, ktorého nazývali Shakespearom tanca.

Svetové nehmotné kultúrne dedičstvo je zásluhou tanca bohatšie o tisícky osobitých foriem pohybu, vo svojej podstate podmienených spoločnosťou, tradíciami, duchovnou kultúrou či spôsobom života. Jedným z množstva tanečných prejavov je aj ľudový tanec. Práve ten v spojení s vokálno-inštrumentálnou a výtvarnou zložkou ponúkne Medzinárodný festival neprofesionálnych akademických folklórnych súborov Akademická Nitra 2021, ktorý sa 29. apríla symbolicky pripája k oslavám Medzinárodného dňa tanca. Hoci sa teraz kvôli pandémii uskutoční 42. ročník tohto festivalu netradične – v online priestore – vo svojej jedinečnosti a pestrosti nebude o nič chudobnejší. Akademická Nitra je v Európe jediným súťažným festivalom neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov. Aktuálny ročník festivalu v dňoch 5. – 8. júla 2021 ponúkne v online priestore dva súťažné večery s video prezentáciami prihlásených folklórnych súborov zo Slovenska a zahraničia a tiež reprezentatívny dokument o priebehu festivalu, s príhovormi predstaviteľov univerzity, organizátorov, spoluorganizátorov i partnerov festivalu, s predstavením porotcov a, samozrejme, s vyhodnotením festivalu a ocenením víťazov.


Ešte predtým sa Akademická Nitra 2021 milovníkom folklóru virtuálne predstaví dvoma kratšími promo spotmi – retrospektívou z minulých ročníkov a video pozvánkou na súčasný ročník s predstavením mesta, UKF v Nitre, súťažných folklórnych súborov a miest i univerzít, odkiaľ prichádzajú. Milovníci folklóru sa aj napriek tomu, že festival tento rok nebude „naživo“, majú na čo tešiť.  

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: Lubo Balko


Akademická Nitra 2021 v online priestore
Členovia výboru festivalu sa vzhľadom na situáciu stretávajú online. Momentálne prebiehajú prípravy virtuálnej podoby AN 2021.Prípravy na Akademickú Nitru 2021 sú v plnom prúde, hoci vývoj situácie v šírení ochorenia covid-19 je nepriaznivý. Pandémia nám už minulý rok prekazila plány a prípravy, takže v roku 2020 z pochopiteľných dôvodov nastala v dlhoročnej tradícii odmlka a Medzinárodný festival neprofesionálnych akademických  folklórnych súborov sa nekonal.
 
Výbor Akademickej Nitry 2021 však už od konca minulého roka robí všetko preto, aby tradícia pokračovala a aby sa v roku 2021 už 42. ročník prehliadky toho najlepšieho speváckeho, tanečného i muzikantského umenia vysokoškolákov – folkloristov zo Slovenska i zahraničia uskutočnil. Plánovaný termín festivalu je júl 2021.

Festival ako organizátori pripravujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Spoluorganizátormi sú IOV, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partnermi Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Západoslovenské folklórne združenie.    
 
Keďže sa členovia Výboru AN nemôžu stretávať „naživo“, pracovné stretnutia sa konajú online. Intenzívne sa pracuje na prípravách finančného, organizačného zázemia festivalu i jeho propagácii.
 
Vývoj koronakrízy však aj tento rok konanie festivalu ovplyvní, o tom niet pochýb. Keďže nikto nevie na niekoľko mesiacov dopredu presne predvídať, ako sa bude chorobnosť vyvíjať a aké prísne opatrenia budú v júli 2021 v platnosti, Výbor AN 2021 pracuje s online verziou organizácie Akademickej Nitry 2021. Kvôli pandémii akademické folklórne súbory nepracujú už vyše roka, vlani v nich svoje pôsobenie zavŕšili končiace ročníky študentov a v apríli tohto roka zo súborov odchádza ďalšia generácia absolventov. Aj keď s novými posilami z radov mladších študentov, ale bez skúsených folkloristov, na ktorých stál súčasný repertoár súborov, a bez vyše ročnej prípravy nie sú súbory schopné pripraviť nové kvalitné súťažné programy.
 
Pri virtuálnej podobe festivalu preto prihlásené vysokoškolské folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia budú posielať festivalovému výboru nahrávky svojich súťažných vystúpení – nie starších ako 5 rokov, hodnotenie porotcov aj odovzdávanie cien sa uskutoční online. Fakt, že festival využije virtuálne prostredie, je príležitosťou sprístupniť ho oveľa väčšiemu počtu divákov.

Text: Ing. Jana Černáková, úsek propagácie AN 2021
Foto: JČ


Pripravujeme festival Akademická Nitra 2021

Tohtoročný Medzinárodný akademický festival neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 (AN 2020) sa v júli z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnil. Výbor AN 2021, ktorý začal fungovať v rovnakom zložení ako počas príprav nerealizovaného 42. ročníka, už pomaly pracuje na ďalšom ročníku festivalu Akademická Nitra 2021. Na základe rozhodnutia Výboru to bude opäť 42. ročník a uskutoční sa začiatkom júla 2021. O jeho účinkujúcich, programe, vystúpeniach, podmienkach účasti na festivale a ďalších zaujímavostiach budeme priaznivcov folklóru priebežne informovať na webovom sídle festivalu AN 2021 aj na sociálnych sieťach.
Text: Výbor festivalu Akademická Nitra 2021
Foto: Lubo Balko
 
Štafeta festivalu zostala na pôde našej univerzity
Symbolom festivalu Akademická Nitra (resp. Akademický Zvolen) je aj putovná štafeta. Na slávnostnom galakoncerte v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene ju v júli 2019 z rúk rektora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila prevzal doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF a zároveň prezident festivalu AN 2020. Pandémia však prekazila naše zámery a aj napriek intenzívnym prípravám sa plánovaný 42. ročník Medzinárodného akademického festivalu neprofesionálnych folklórnych súborov Akademická Nitra 2020 neuskutočnil. Na základe rozhodnutia rektorov univerzít, ktoré festival pripravujú, zostala štafeta festivalu na našej univerzite, a tak bude Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizátorom budúcoročného 42. ročníka festivalu Akademická Nitra 2021.

Text: Ing. Jana Černáková – Oddelenie médií UKF
Foto: P. Koreň

Materiály k festivalu Akademická Nitra 2021

História festivalu

Organizácia AN 2021

  • organizátori: UKF v Nitre, FPU, MŠVVaŠ SR
  • spoluorganizátori: I. O. V., NSK, Mesto Nitra, SPU v Nitre
  • partneri: DAB v Nitre, KOS v Nitre, Západoslovenské folklórne združenie
  • súťažné predstavenia a Galaprogram: online priestor a Svätoplukovo námestie v Nitre

Kontakt
E-mail: an2021@ukf.sk   
Adresa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
Bahis.com1xbet TürkiyeXumabettarafbetgiris.infoBetturkey GirişKralbet girişwiibet.comTipobet365Supertotobet girişSahabet GirişMatadorbet giriş
demetevler escort
videos de sexo con maduras gratisTrisha gets banged in her mouthAnal salope belladone jouit interracial gangbang
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me