Úvodná stránka Medzinárodný akademický festival Akademická Nitra 2016 organizuje v roku 2016 (ďalej len AN 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku. Na základe dlhoročnej tradície a veľmi dobrých ohlasov na akademický festival folklórnych súborov očakávajú organizátori v roku 2016 účasť 11 špičkových slovenských a 5 zahraničných akademických súborov, s ktorými majú jednotlivé slovenské súbory viacročné kontakty. 

Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov AKADEMICKÁ NITRA 2016 je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov. Festival sa uskutoční v dňoch 04. 07. 2016 až 10. 07. 2016 v priestoroch UKF v Nitre, v meste Nitra a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 

Ako sprievodné podujatia festivalu AN 2016 bude pripravený festivalový sprievod mestom Nitra, vystúpenia účastníkov na javiskách v meste a viacero vystúpení zahraničných súborov v okolí Nitry. Súčasťou festivalu bude aj vedecká konferencia. Organizačný štáb festivalu AN 2016 (OŠ-AN 2016) bude spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami Slovenska a regiónu Nitra, čím bude podporená popularizácia univerzitných aktivít.


Medzinárodný akademický festival Akademická Nitra 2016

História festivalu

Vedecká konferencia

Organizácia AN 2016

  • organizátor: UKF Nitra a MŠVVaŠ SR 
  • spoluorganizátor: SPU Nitra, Mesto Nitra, MK SR, NSK, I.O.V. 
  • ubytovanie a stravovanie: ŠD UKF Zobor
  • súťažné predstavenia a galaprogram: Divadlo Andreja Bagara Nitra 
  • nesúťažné  vystúpenia hostí festivalu: mesto Nitra, okolie mesta Nitra 

Kontakt

 


© 2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre